HomeЦеноразписЦеноразпис английски

Ценоразпис английски

ЦЕНОРАЗПИС НА ОБУЧЕНИЕТО ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

 
 

 

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК       HEADWAY

 
 
 
Нива
 
 Beginner / Elementary / Pre-Intermediate
/ Intermediate/ Upper-Intermediate / Advanced
 
 
 
Брой седмици
 
 
16 седмици
 
 
Часове
 
100 часа
 
 
Цена на уч.час
 
3,00 лв.
 
 
Обща сума на курса
 
 
300 лв.
 

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК       BUBBLES 

 
 
Нива
 
BUBBLES STARTER/ BUBBLES 2
 
 
Брой седмици

 

 
35 седмици
 
Часове

 

 
90 часа
 
Цена на уч.час

 

 
3,99 лв.
 
Обща сума на курса

 

 
359 лв.
  

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК       FAMILY AND FRIENDS

  

 
Нива
 
FAMILY AND FRIENDS 1-6 ниво
                              
 
Брой седмици

 

 
38 седмици
 
Часове

 

 
100 часа
 
Цена на уч.час

 

 
3,99 лв.
 
Обща сума на курса

 

 
399 лв.
 

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК        SNAPSHOT 

  

 
Нива
 
Starter / Elementary/ Intermediate/ Pre-intermediate
 
 
Брой седмици
 
38 седмици

 

 
Часове

 

 
100 часа
 
Цена на уч.час
 
3,99 лв.

 

 
Обща сума на курса

 

 
399 лв.
 

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК        ENGLISH IN MIND

 

 
Нива
 

Starter/ English in mind 1/ English in mind 2/

 

English in mind 3/ English in mind 4

 

 
Брой седмици

 

 
38 седмици
 
Часове

 

 
100 часа
 
Цена на уч.час

 

 
3,99 лв.
 
Обща сума на курса

 

 
399 лв.
 

    *КУРСОВЕТЕ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК С NATIVE SPEAKER СА С ЦЕНА 5 ЛВ. ЗА УЧЕБЕН ЧАС. ОТСТЪПКИ ЗА ПО-ГОЛЕМИ ГРУПИ.

 

 

 

Free business joomla templates