Екип

УПРАВИТЕЛ

Илия Емилов
Роден в гр. Добрич
Образование и научни степени:
2001г. - Бакалавърска степен - “Обучение по Химия на английски език", Университет "Богазичи" ( бившият "Роберт" Колеж ) - гр. Истанбул, Турция
2010г. - Магистърска степен - "Учител по химия ", Химически Факултет, СУ "Св. Климент Охридски"
2012г. - Докторант във Факултета по химия и фармация, СУ "Св. Климент Охридски"
ОФИС АДМИНИСТРАТОР
Мая Караилиева
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
Бойка Алексиева
Родена на 05.04.1956г. в гр. Оряхово
Образование и научни степени:
1989г. – Специализация за учител по английски език, УИ “Дичо Петров”, гр. Смолян
Неше Хаджиосманова
Родена на 18.06.1986г. в гр.София
Образование и научни степени:
2010г. - Бакалавърска степен - "Английска филология" - Истанбулски университет - гр.Истанбул, Турция
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА ЧУЖДЕНЦИ
Вероника Шалагин
Родена на 08.08.1973г. в гр.София
Образование и научни степени:
1993г.-1999г. - Магистърска степен - "Българска филология с втора специалност Руска филология" - СУ "Св. Климент Охридски" - гр.София
1996г. 2001г. - Магистърска степен -" Философия" - СУ "Св. Климент Охридски" - гр.София
ИСПАНСКИ ЕЗИК
Цветомира Георгиева
Родена на 23.12.1982 г.
Образование и научни степени:
2005г. – Бакалавърска степен - “Испанска филология”, СУ “Св. Климент Охридски”
НЕМСКИ ЕЗИК
Атанаска Димитрова Загорска
Образование и научни степени:
2009 - Лудбур - Максимилианс- Университет Мюнхен
ТУРСКИ ЕЗИК
Мерал Садък
Образование и научни степени:
"Турска филология" - СУ "Св. Климент Охридски"
МАТЕМАТИКА
Силвия Жекова
Родена на 27.12.1961г. - гр.Русе
Образование и научни степени:
1999г.- 2002г. - Бакалавърска степен - "Математика и Информатика" - СУ "Св. Климент Охридски"
Весела Василева Иванова
Родена на 06.06.1972г. - гр. София

Образование и научни степени

Бакалавърска степен - Математика - ПУ "Паисий Хилендарски" гр. Пловдив

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
Даниела Георгиева
Родена на 07.01.1973 г. гр. София
Образование и научни степени:
1997 - Магистърска степен - “Българска филология” - СУ „Св. Климент Охридски”.
2008 - ІV ПКС по Български език и литература
ИСТОРИЯ
Любка Ангелова
Родена на 18.01.1973г. - гр.Монтана
Образование и научни степени:
1991г.-1996г. - Магистърска степен - "История и География" - Великотърновски университет "Св.Св. Кирил и Методий"
ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО
Мария Велева
Родена на 14.02.1977г. в гр. София
Образование и научни степени:
2001 - Магистърска програма - "Педагогика на обучението по изобразително изкуство" към СУ "Св. Климент Охридски"
Специализация: Управление на образованието
Free business joomla templates